Annet utstyr

Vi vil bestrebe oss på best mulig måte å tilby deg som kunde de tjenester og utstyr som trengs!
Her følger en oversikt over noe av utstyret BG Utleie AS har på lager:

 • Rullestillas
 • Byggegjerder
 • Tippcontainere
 • Lagercontainere
 • Mobile brakker
 • Brakkerigger
 • Byggestrømssentraler
 • 3 fas-kabler
 • Tower lights (teleskopbelysning / lysmast)
 • Avfuktere
 • Varme (varmovner og større varmeverk)
 • Byggetrapper
 • Toalettbrakker
 • Ellers alt utstyr til byggindustrien

Ta kontakt med oss på telefon 970 87 585 eller epost steinar@bgutleie.no om du har spørsmål!